Etablering

Orust schakt etablerar byggbod, parkering, undersöker markförhållanden och förbereder för senare sprängning och schaktning. Långfredag- tomtvisning med förevisning av området tillsammans med husfirmor, LF Bank och LF fastighetsmäklare