Tomterna

 

Specifikation av varje tomt avseende byggnation, storlek, mm

Vi inleder inom kort markberedning och färdigställande av infartsvägar, gator och GC – vägar. Detta kommer givetvis efterhand att ge en tydligare bild av hur området kommer att se ut när det är klart.
Tomterna kommer i dagarna att märkas ut ännu tydligare i terrängen och tillgängligheten inom området förbättras allteftersom området rensas upp, efter den avverkning av skog som genomförts. Under de närmaste dagarna inleds arbetet med att skapa inre vägar och parkering för att underlätta för besökare och tomtköpare.
Arkitekter arbetar med konkretisering och utformning av områdets gemensamhetsanläggningar, gatubeläggning, park, och naturmark, damm ( med belysning och ”fall”) lekplats, andra aktivitetsytor, och belysning som skapar atmosfär och trygghet. Vår ambition är att skapa ett vackert och funktionellt område. Ta gärna del av de riktlinjer kring gestaltning av ”Överbyhöjd”, som ger vägledning kring områdets utveckling.
Vi ser framför oss mångfald och olika hustyper, men vi hoppas och tror på anpassning till, den speciella atmosfär, som råder i områden som omges av skog, slätt och hav. Om några veckor kommer vi att genomföra det första av en serie möten med arkitekter och andra kompetenser, som kommer att inspirera och vägleda både er och oss själva att när vi ska skapa det Överbyhöjd”, som kommer att bli något alldeles extra!
Intresset för området har varit över alla förväntningar och redan är flera tomter bokade / reserverade. Det finns fortfarande flera fantastiska tomter kvar. Givetvis med storslagna vyer och söderläge. Vi tvekar inte att hävda att samtliga tomter äger förutsättningar för ditt och familjens drömboende.
I detta tidiga skeende är det inte alltid helt enkelt att föreställa sig i hur några av dessa rejäla tomter kommer att gestalta sig när området är klart. Detta gäller framförallt några tomter i de högt belägna bakre kvarteren och även några strötomter i det mellersta området. Arkitekt har i uppdrag att visualisera området genom en realistisk grafisk presentation, som ska ge ökad insikt om hur det färdiga området förväntas se ut.
Området äger en naturligt sluttning uppifrån (N) och ner mot sydväst, och anläggandet av vägar och nödvändig markberedning kommer att ytterligare förbättra förutsättningarna för havsvyer och gynnsam placering av husen oavsett var i området man väljer att köpa sin tomt. På tomterna i det norra kvarteren ( tomt 24-29 m fl) tillåts hus i två plan, vilket garanterar såväl storslagen havsutsikt från andra våningen, som utsikt norrut mot slättlandskap och skog.